Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 673/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-06

Sprawa ze skargi R.K. na czynność Wojewody [...] w przedmiocie skreślenia z rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w województwie śląskim w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Gl 1086/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu