Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 1000/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 51/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 51/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 859/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 859/07

III SAB/Kr 35/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1000/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 51/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w sprawie za skargi B. K. na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 120/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie nie wyrażenia zgody na wykup lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 280/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-18

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 198/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych
1   Następne >   2