Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 66/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach [...] w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 572/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu oświadczeń mieszkaniowych do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 480/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-05

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Po 671/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 1090/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Po 589/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-18

Wniosek w przedmiocie uznania za bezzasadne zażalenie na bezczynność organu w sprawie ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

III SA/Lu 64/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie uchylenia decyzji Komendanta Miejskiego Policji [...] oraz zobowiązania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 343/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-23

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 659/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SAB/Go 43/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu
1   Następne >   3