Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Kr 82/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy związane ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń i zastąpienie jej inną

II SA/Lu 1141/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta L.

II SA/Lu 1141/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta L.

IV SA/Gl 846/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta K. w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

III SA/Łd 643/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. z [...] Nr [...] w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy K.

II SA/Lu 1141/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-07

Skarga J. S. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta

III SA/Lu 475/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta [...]

III SA/Lu 251/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy [...]

III SA/Gl 473/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-05

Skarga K. S. na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w kwestii kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji

III SA/Gl 473/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej z urzędu