Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

I SO/Ke 5/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-17

Wniosek W. W. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P.

VIII SA/Wa 47/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SO/Kr 10/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów oraz ustanowienia adwokata

III SA/Wr 678/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie działalności Gminy S. w przedmiocie zarządzania przez Gminę S. nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] przez zakład komunalny

III SA/Wr 198/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie nadania nazwy placu

III SA/Wr 678/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-13

Wniosek w przedmiocie zarządzania przez Gminę S. nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] przez zakład komunalny
1   Następne >   2