Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 1037/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza [...]

III SA/Gd 340/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie nadania Regulaminu Straży Miejskiej

III SA/Gd 1037/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

III SA/Gd 1038/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

III SA/Gd 248/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Gd 1038/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza [...]

III SA/Gd 633/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie statutu Gminy

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

III SA/Gd 522/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2