Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Wr 678/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie działalności Gminy S. w przedmiocie zarządzania przez Gminę S. nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] przez zakład komunalny

III SA/Wr 678/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-13

Wniosek w przedmiocie zarządzania przez Gminę S. nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] przez zakład komunalny