Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 1046/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego

II SA/Ke 466/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-08-09

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 1293/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie rozpatrzenia protestów wyborczych na wybór sołtysa i rady sołeckiej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Wa 415/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie statutu Gminy K.

II SA/Sz 651/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Drawnie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ke 401/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-07-18

Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku

II SA/Ke 401/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-13

Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku