Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ke 674/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/572/2012

III SA/Gd 340/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie nadania Regulaminu Straży Miejskiej

III SA/Kr 75/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-15

Skarga J. K. i W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w A w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru sołtysa w Sołectwie R

III SA/Kr 75/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-30

Skarga J. K. i W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w A w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru sołtysa w Sołectwie R

II OZ 815/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w A. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa w Sołectwie R.

II SA/Rz 281/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-23

Wniosek w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego,

II SAB/Ke 42/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia wniosku [...]

II SA/Ke 674/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

Wniosek w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej

II SA/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy

II SA/Bk 373/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
1   Następne >   2