Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 1023/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwestii wniosku D. V. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Lu 961/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Prezydenta Miasta L. w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice

IV SA/Gl 1018/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwestii wniosku

IV SA/Gl 1023/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwestii wniosku