Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 75/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-15

Skarga J. K. i W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w A w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru sołtysa w Sołectwie R

III SA/Kr 75/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-30

Skarga J. K. i W. K. na uchwałę Rady Miejskiej w A w przedmiocie stwierdzenia ważności wyboru sołtysa w Sołectwie R