Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 529/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmującego ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi A.S. przeciwko Wójtowi Gminy O. w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyborów

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

II SA/Wa 1798/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. R. na pismo Wójta Gminy G. w przedmiocie wyznaczenia miejsca wyborów sołtysa

II SA/Wa 1798/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.R. na pismo Wójta Gminy G. w przedmiocie wyznaczenia miejsca wyborów sołtysa

II SA/Wa 1558/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi I. F. na czynność Wójta Gminy [...] polegającą na zwołaniu zebrania wiejskiego mającego na celu wybór nowego sołtysa

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

II OZ 604/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi W. P. na zarządzenie Wójta Gminy Ustka nr 0050.166.2011 w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

II SA/Lu 885/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. B. na pismo Przewodniczącego Rady Gminy W. w przedmiocie działalności Wójta Gminy

II SA/Ke 383/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-12-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi R. K. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie kategorii dróg

II SA/Ke 384/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-07-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   2