Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1176/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. W. i Rady Gminy D. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego