Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 139/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-31

Skarga Z.R. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego , sygn. akt III SA/Wr 139/18 o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

III SA/Gd 882/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego