Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 2518/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SAB/Wa 215/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt V SAB/WA 10/11