Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

III SA/Kr 343/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wstrzymania realizacji świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

III SA/Kr 52/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-09

Wniosek w przedmiocie wstrzymania realizacji świadczenia w formie gospodarczych usług opiekuńczych