Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1862/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 464/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ke 538/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Ke 741/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Kr 838/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

IV SA/Wr 49/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania świadczenia przedemerytalnego

IV SA/Wr 457/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

III SA/Lu 119/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku

II SA/Ol 182/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego