Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 660/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Po 747/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną

IV SA/Wr 16/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-06

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 16/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-19

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 473/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 476/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 339/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 399/12

IV SA/Wr 339/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-12

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 399/12

II SA/Bd 990/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Wa 1649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy finansowania i skierowania na szkolenia
1   Następne >   +2   +5   +10   14