Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 51/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ol 525/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Wr 545/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

III SA/Gd 702/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 389/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

I OZ 981/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie wniosku o zmianę pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 690/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego