Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 1904/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

III SA/Kr 1849/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-20

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SO/Gd 22/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w przedmiocie nakazu rozbiórki