Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 178/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki budynku w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

II SA/Gl 1133/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Gl 1086/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu