Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Rz 482/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

II SA/Rz 1256/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-31

Wniosek w przedmiocie nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Rz 1256/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-11-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Wniosek w przedmiocie likwidacji SP ZOZ [...]

II SA/Rz 483/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zawiązania przez Powiat [...] spółki 'Centrum Zdrowia [...]' Sp. z o.o.

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Rz 483/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie zawiązania przez Powiat Spółki pod firmą 'Centrum Medyczne [...]' Sp. z o.o.

II SA/Rz 482/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej