Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 771/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

II OZ 645/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-18

Wniosek w przedmiocie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

II SA/Ke 15/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

II SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II OZ 1126/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Łd 604/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
1   Następne >   +2   4