Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1319/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 984/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sławno Nr LVII/322/2010 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmian do Statutu Miasta

II SA/Bk 363/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-08

Wniosek w przedmiocie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Lu 286/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w części od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie sprzedaży bezprzetargowej działki gminnej

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

III SA/Kr 308/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą a spółką A Sp. z o.o. z siedzibą w W. w sprawie współpracy w ramach planowanej inwestycji budowy drogi dojazdowej w obrębie miejscowości B

IV SA/Po 361/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sz. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży na własność lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

VIII SA/Wa 1046/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego
1   Następne >   +2   5