Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 340/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy [...] do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

III SA/Gd 339/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim

I SA/Gd 677/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przekazania środków finansowych dla Policji

II SA/Gd 657/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów

II SA/Gd 122/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawienia lub najmu

II SA/Gd 21/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność organu w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

II SA/Gd 771/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Gd 1037/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza [...]

II SA/Gd 788/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Gd 338/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gminy [...] w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych nazw tych miejscowości w języku kaszubskim
1   Następne >   +2   +5   +10   15