Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 557/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 843/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. D. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Lu 30/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

III SO/Lu 3/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-23

Wniosek w przedmiocie przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr [...] poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

III SA/Lu 180/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego

II SA/Lu 680/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Lu 25/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego odmawiającego przyznania prawa pomocy

III SA/Lu 26/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego odmawiającego przyznania prawa pomocy

III SA/Lu 29/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Lu 29/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Bychawie w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wniosku skarżącego J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   5