Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie należytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

VI SA/Wa 2214/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] W. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego [...], Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie do kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

VI SA/Wa 1591/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

I SA/Wa 1346/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie organu

IV SA/Wa 420/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1060/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

V SA/Wa 1723/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie zmian w budżecie miasta;