Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OZ 1237/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w...

II SA/Ol 987/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-04

Skarga F. i W. Ł. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 493/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie o dopuszczenie w charakterze uczestnika do udziału w postępowaniu ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu z dnia [...] r. w sprawie rozwiązania:

I SAB/Wa 15/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Ol 160/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-27

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego