Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 629/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z skargi o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w J. grzywny z powodu niewykonania wyroku Sądu z dnia16 maja 2007 r. sygn. akt II SA/Wr 781/06

IV SA/Wa 804/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. R. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IVSA/Wa 221/09

II SA/Bk 535/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wygaszającej decyzję o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu...