Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 723/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 637/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze J. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 236/11

II SA/Wa 1065/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 382/11

II SA/Wa 1065/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 382/11

I OZ 698/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy Klembów wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 255/11

I OZ 674/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy Klembów wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 382/11

II SA/Wa 1371/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W.S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 246/11

II SA/Wa 1138/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 255/11

II SA/Wa 1138/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 255/11

I OZ 830/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. S. na niewykonanie przez Wójta Gminy K. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 246/11