Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Łd 735/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi J.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 711/11 dotyczącej pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

IV SA/Po 185/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi przeciwko Wojewodzie W. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10

II SA/Łd 735/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SA/Łd 711/11 dotyczącej pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

II SA/Rz 742/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-23

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Bk 602/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-24

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Bk 20/12 ze skargi na niewykonanie przez Wojewodę P. wyroku w sprawie II SAB/Bk 52/08 w sprawie bezczynności Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 20/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 20/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę