Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 650/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-01

Wniosek w przedmiocie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi

II SA/Rz 378/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów za transport sanitarny

II SAB/Rz 117/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-28

Wniosek w przedmiocie niewykonania w określonym terminie czynności wynikających z przepisów odrębnych

II SAB/Rz 117/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niewykonania w określonym terminie czynności wynikających z przepisów odrębnych

II SA/Rz 378/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów za transport sanitarny

II SA/Rz 1769/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi P. D. na pismo Dyrektora Sądu Rejonowego w przedmiocie odmowy udostępnienia pisemnych wyjaśnień

II SA/Rz 1293/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-28

Skarga na orzeczenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w przedmiocie uzupełnienia orzeczenia lekarskiego nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej

II SA/Rz 1293/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-05

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia orzeczenia lekarskiego nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej