Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 112/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-14

Wniosek w przedmiocie wypłaty mieszkaniowo

IV SA/Wa 1917/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi Z. J. W. na odpowiedź Urzędu Miasta W. w przedmiocie wynajęcia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu miasta