Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Sz 984/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sławno Nr LVII/322/2010 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno

II SAB/Ke 10/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej

II SAB/Ke 10/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-15

Wniosek S. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej

II SA/Rz 865/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skargi na działalność wójta

III SA/Lu 398/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną