Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 272/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Kr 982/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-23

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Kr 983/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-23

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy oraz Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy

III SA/Kr 141/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-07

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Kr 142/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-07

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Kr 272/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

III SA/Kr 1752/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Statutu Uzdrowiska A

III SA/Kr 982/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-06

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Kr 983/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-06

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy oraz Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy

III SA/Kr 1752/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. Z. nr [....] w przedmiocie uchwalenia Statutu Uzdrowiska R. Z.
1   Następne >   2