Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 138/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie postępowania przed sądem I instancji i sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza S.

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza

IV SA/Wr 312/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza [...]

III SA/Gd 790/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

III SA/Gd 790/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwalę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

III SA/Gd 790/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-24

Skarga K. J. na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

IV SA/Wa 1849/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OZ 1932/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. , Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OZ 1931/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. , Nr [...] w przedmiocie skargi na odmowę prowadzenia procedury 'Niebieska Karta' i udzielenia pomocy finansowej

III SA/Gd 790/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany nazwy ulicy
1   Następne >   2