Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 506/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. R. w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawem sporządzonej przez Naczelnika Gminy K. umowy przenoszącej własność nieruchomości