Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

VII SAB/Wa 233/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. S. na Wójta Gminy [...] w przedmiocie : bezczynności organu

IV SA/Wr 607/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie ochrony przyrody oraz zdrowia mieszkańców gminy

VIII SO/Wa 30/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. W. na działanie Wójta Gminy W.

VII SO/Wa 4/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. S. na Wójta Gminy K. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi do sądu administracyjnego

VII SO/Wa 57/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J.S. w przedmiocie : wniosku o wymierzenie organowi grzywny

IV SA/Wr 607/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie ochrony przyrody oraz zdrowia mieszkańców gminy

II SAB/Bk 38/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-12

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Bk 38/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-01-09

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 418/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Wniosek K. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. K. na działalność [...] Gminy [...]

III SAB/Kr 36/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-16

Wniosek J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi J. K. na bezczynność Wójta Gminy S.