Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bk 227/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od pism dotyczących zwrotu czynszu dzierżawnego

II SA/Bk 673/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

I OZ 748/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Powiatu M.

IV SAB/Gl 42/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś.

II SO/Rz 8/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-04

Wniosek, B. i B. J., o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie ustalenia lokalizacji przebiegu drogi gminnej, -

II SA/Sz 206/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

II SA/Ol 67/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-23

Wniosek w przedmiocie wniesienia odrębnych podań do właściwych organów

II SA/Ol 67/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie wniesienia odrębnych podań do właściwych organów

II SA/Ol 67/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-23

Wniosek w przedmiocie wniesienia odrębnych podań do właściwych organów

II SO/Ol 10/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną
1   Następne >   2