Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Po 936/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J.G. na pismo Wojewody w przedmiocie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

IV SA/Gl 1148/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-08

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia akt spółki w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

III SAB/Kr 50/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody

III SO/Gd 17/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy

VIII SO/Wa 3/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania paszportu

IV SA/Wa 1356/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi T. G. na działanie Wojewody [...]

IV SA/Wa 1355/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi T. G. na działanie Wojewody [...]

I OZ 182/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie przyznania prawa pomocy

III SAB/Kr 53/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie przewlekłości postępowania
1   Następne >   2