Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SO/Gl 4/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego (odnośnie sprawy ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej)

II SO/Bk 6/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów z Funduszu Pracy

II SO/Bk 8/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu na studia podyplomowe

IV SA/Wa 2002/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 850/17

IV SO/Gl 17/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego (odnoszącego się do sprawy ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] nr[...])

II SAB/Bk 77/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe

II SAB/Bk 77/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe