Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 1058/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-08

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy realizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

IV SA/Gl 1148/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-08

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia akt spółki w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 555/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-06

Sprawa ze skargi M.H. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1202/11 ze skargi na pismo Wojewody [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie działalności Wojewody [...], w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SO/Gl 11/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata (odnoszącego się do sprawy ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego stypendium dla osoby bezrobotnej)

IV SO/Gl 10/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata (odnoszącego się do skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego)

IV SA/Gl 555/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-24

Sprawa ze skargi M.H. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 1202/11 ze skargi M.H. na pismo Wojewody [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie działalności Wojewody [...] w sprawie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata

IV SO/Gl 26/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata (dotyczącego skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...])

IV SO/Gl 4/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego (odnośnie sprawy ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej)

IV SO/Gl 18/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (odnoszącego się do sprawy ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...], nr [...])

IV SAB/Gl 42/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś.
1   Następne >   2