Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inne X

II SA/Rz 979/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od całości kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania,