Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Rz 946/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wypłaty emerytury od 1 lipca 2000 r. do 31 sierpnia 2002 r., w związku z wnioskiem skarżącego o przyznanie mu prawa pomocy, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych

I SA/Rz 1195/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od listopada 2000 r. do czerwca 2007 r.

I SA/Rz 278/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

I SA/Rz 278/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-13

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

I SAB/Rz 11/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-05

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydania zaświadczenia

I SA/Rz 74/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-15

Wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, za okres od kwietnia 2014 r. do maja 2015 r.

I SA/Rz 364/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-07

Wniosek o przyznanie mu prawa pomocy, poprzez ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

I SA/Rz 75/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

Wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia skarżącemu zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, za lata 2000

I SA/Rz 75/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-07

Wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia skarżącemu zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, za lata 2000

I SA/Rz 693/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-10

Wniosek o przyznanie mu prawa pomocy, w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia skarżącemu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, za okres od lipca 2013 r. do marca 2014 r., na ubezpieczenie zdrowotne, za okres od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. oraz Fundusz Pracy, za okres od lipca 2013 r. do marca 2014 r.
1   Następne >   3