Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 371/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-03

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszonych zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne za bezzasadne

III SA/Wr 78/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-10

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gd 1236/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-02

Skarga M. K. na postanowienie Wojewody w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 2370/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek

I SAB/Ke 1/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej