Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 943/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w L. w sprawie ze skargi A. B. na czynność Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności zarządzenia w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania ze środków P...