Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Gl 329/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 88/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gl 576/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Gl 752/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody S. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

III SA/Gl 410/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

III SA/Gl 1326/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

I SA/Gl 88/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym