Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Rz 329/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-28

Skarga na informację w sprawie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu 'Pracujące kobiety, dobrobyt ekonomiczny w rodzinie', złożonego w ramach konkursu [...] na lata 2014-2020, działanie nr 7.1 -

I SA/Rz 329/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-10

Wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'A', z siedzibą w R., na informację, w sprawie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu 'Pracujące kobiety, dobrobyt ekonomiczny w rodzinie', złożonego w ramach konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 RPO WP ...

I SA/Rz 329/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-03

Wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia za udzielenie z urzędu pomocy prawnej, która nie została opłacona, w sprawie ze skargi 'A', na informację Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w sprawie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu 'Pracujące kobiety, dobrobyt ekonomiczny w rodzinie', złożonego w ramach konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 RPO WP na lata 2014-2...

I SA/Rz 329/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-29

Wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia za udzielenie z urzędu pomocy prawnej, która nie została opłacona, w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'A', z siedzibą , na informację Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w sprawie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu 'Pracujące kobiety, dobrobyt ekonomiczny w rodzinie', złożonego w ramach konku...