Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 171/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta J. G. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SAB/Po 44/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 44/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego we W. w przedmiocie udostepnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 631/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...]

I SAB/Sz 12/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-01

Skarga B. M. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za 2018 rok

II GZ 77/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku przekazania informacji

II SPP/Po 151/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 633/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-09

Skarga w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr [...] obręb [...]

II SAB/Sz 89/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z ich skargi na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie odprowadzenia wód oraz wprowadzenia ścieków na grunty sąsiednie

II SPP/Po 174/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-08-28

Wniosek w przedmiocie orzeczenia lekarskiego
1   Następne >   3