Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gd 20/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta [...] na lata 2009

III SAB/Gd 37/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w B. w przedmiocie uchylenia stanowiska dotyczącego udzielenia poparcia strajkującym rolnikom

III SAB/Gd 37/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej [...] w przedmiocie uchylenia stanowiska dotyczącego udzielenia poparcia strajkującym rolnikom

III SAB/Gd 35/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-07

Skarga na bezczynność Rady Miejskiej w B. w przedmiocie sprostowania protokołu sesji Rady Miejskiej w B.

III SAB/Gd 35/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w B. w przedmiocie sprostowania protokołu sesji Rady Miejskiej w B.

III SAB/Gd 23/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej przywrócenia pomnika do właściwego stanu

III SAB/Gd 23/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej przywrócenia pomnika do właściwego stanu

III SAB/Gd 23/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-18

Skarga W. K. na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie podjęcia uchwały zobowiązującej Burmistrza Miasta do przywrócenia pomnika do stanu właściwego

III SAB/Gd 23/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w B. w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej przywrócenia pomnika do stanu właściwego

III SAB/Gd 23/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w B. w przedmiocie podjęcia uchwały zobowiązującej Burmistrza Miasta do przywrócenia pomnika do właściwego stanu
1   Następne >   2